Loading...

Gaz fiyatı sınırlaması: Aşağıda planlanan hafifletici önlemler belirtilmiştir

MÜŞTERI BILGILERI

Federal Hükümet geçenlerde karar verilen Gaz Fiyatı Sınırlaması ile gaz ve uzaktan ısıtma müşterileri için iki kesinleşmiş hafifletici önlemin hazırlıklarına başladı. Burada, Vonovia kiracıları olarak bunların sizin için ne anlama geleceğini bildiriyoruz.

1. Gaz ve uzaktan ısıtma müşterileri için ikramiye

Kısa süreli bir önlem olarak gaz ve uzaktan ısıtma tedarikçilerinin müşterilerine, Aralık 2022 ayının aidatına göre hesaplanacak olan bir ikramiye vermeleri kararlaştırılmıştır. Bu ikramiye kiraya veren sıfatıyla Vonovia'ya verilecektir. Vonovia ise bunu otomatik olarak size 2023 senesi içerisinde verilecek olan bir sonraki yan giderler hesabına mahsup edecek.

Bu yardımın finansmanı Federal Devlet imkanları ile sağlanacaktır.

2. Gaz/ısı fiyatına üst sınır konulması

Diğer bir yardım olarak Federal Hükümet gaz veya ısı fiyatına Mart ayı itibariyle ve geri dönüşlü olarak 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde önceki senenin &80'ini kapsayacak şekilde üst sınır koymak istiyor: Üst sınır konulan fiyatın gaz için kilovat saati başına 12 Cent'ten (brüt) ve ısı için 9 Cent'ten (brüt) fazla olmaması öngörülmüştür. Kullanılan miktarın kalan %20'si mevcut piyasa fiyatından hesaplanacaktır.

Tüketimi azaltıp tasarruf yapmak

Her iki önlemin de yüksek fiyatlara karşı yardımı olacak. Siz de buna katkıda bulunabilirsiniz: Tüketiminizi azaltıp bu şekilde maliyeti düşürmekle. vonovia.de/energiesparen sitesinde enerji tasarrufu ile ilgili etkili ve kolay uygulanabilen öneriler bulabilirsiniz.

Ayrıca peşin aidatlarınızın miktarını istediğiniz zaman Mein-Vonovia-App uygulaması ile uyarlayabilirsiniz.

Loading...

Yeşil elektrik ve gaz müşterilerimiz için hafifletici önlemler

Gaz ve elektriği doğrudan Vonovia'da mı alıyorsunuz? Aralık ayı acil yardım önlemleri hakkında ve devlet önleminin sizin için nasıl uygulanacağı hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular ve cevapları

Gaspreisbremse_türkisch